KOÇTAŞ

MAĞAZA İÇİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Koçtaş, mağaza içi grafik dilin, marka kimliğine uygun olarak yeniden tasarlanması ve kılavuz oluşturulması için bizimle birlikte çalıştı.    

Mağaza içi grafik çok sesliliğini ve karışıklığını sadeleştirmek ve markanın kalite algısını yukarı çekmek için grafik ekibimiz marka kimliğine uygun yeni bir görsel tasarım stratejisi geliştirdi. Bu strateji doğrultusunda yeni görsel dilin konsept tasarımı ve kılavuz tasarımı gerçekleştirildi. Mağaza içi tüm iletişim dili bu yeni tasarım kurgusu altında toplandı.

Neler Yaptık?
Yeni görsel dil tasarımı doğrultusunda:

  - Ana yönlendirmeler/departman-kategori isimlendirmeleri
  - Fiyat iletişim elemanları
  - Kampanya mesajları    
  - Koçtaş’a ait marka reklam ve iletişimleri
  - Omnichannel bilgilendirmeleri
  - Mağaza içi fotoğraf dili
  - Koçtaş Loyalty Kart tasarımları ve mesajları
  - Marka iletişim bannerları
  - Mağaza içi ilham alanları
  - Marka patternları ve ikonografileri yeniden tasarlandı.

Emaar AVM Koçtaş şubesinin pilot uygulamasının ardından Adana Flagship Mağazası’nın da görsel dili yenilenerek mağaza içi iletişim kurgusundaki çok seslilik ortadan kaldırıldı. Müşteriler üzerindeki marka algısını güçlendiren ve daha net bir mağaza-içi iletişim sağlayan yeni görsel tasarım dilinin, ülke genelindeki diğer Koçtaş mağazalarına da yaygınlaştırılması bekleniyor.