JON BLAKENEY KURUCU ORTAK - DİREKTÖR

Jon, perakende ve deneyim tasarımı ile marka stratejisi üzerine uzmanlaşmış bir girişimcidir.

Perakende tasarımı üzerine derin tecrübesi olan Jon’un, yaratıcılık ve iş zekasının ayrılmaz ikili oldukları yönündeki inancı, iş sonuçlarına da başarıyla yansımıştır. Bu sayede Jon, pek çok farklı sektörde tasarım öncüsü olarak kabul görmüştür.

Jon, UniCredit, Ocean Bank, New India Bank ve RBS gibi I-AM’in uluslararası bankacılık sektöründeki başarılı projelerini de yönetmiştir.