KARMAŞIK SÜREÇLER İÇİN KULLANICI ODAKLI ARAYÜZLER YARATTIK!

 

 

 

 

 

 

Garanti IK & Eğitim Portalı

Çalışan Deneyimi İçin Kullanıcı Odaklı Arayüz Tasarımı: Garanti IK & Eğitim Portalı

Garanti Bankası ile bir arada şube dönüşümden ATM arayüz tasarımına kadar farklı alanlarda pek çok proje hayata geçirdik. İK süreçlerine yönelik işbirliklerimiz dahilinde, Garanti intranet tasarımının ardından son olarak Garant İK ve Eğitim Portalı tasarımını üstlendik. 19 bin çalışanı olan ve çalışan memnuniyetini her zaman ön planda tutan Garanti’nin bu projedeki amacı, hem şirket içi süreçleri hem de çalışan deneyimini iyileştirmekti. Bunun için iki ayrı arayüz tasarlanmasına karar verildi: İlki tüm IK süreçlerinin kolayca yönetilebileceği bir platform olan Garanti IK, diğeri ise şirket içi eğitimlerle ilgili tüm bilgi ve aksiyonları tek çatı altında toplayan, eğitim bilgilerinin çalışanlar ve yöneticiler tarafından planlanabildiği Garanti Eğitim Portalı oldu. Bütün çalışanların kullanacağı her iki platformun da kullanıcı deneyimi tasarımı ve arayüz tasarımını gerçekleştirdik. Tüm süreçlerin kolay anlaşılabileceği, kullanıcı odaklı bir tasarım yaklaşımı benimsedik.

Garanti İK bilgi mimarisi kolaylık ve sadelik üzerine kuruldu

Garanti IK portalı tasarımının ilk aşamasında, farklı görevlerdeki personelin ihtiyaçları belirlenerek iş akışları incelendi. Araştırmadaki bulgular doğrultusunda sistemin karmaşık yapısını sadeleştirmeye ve kullanımı kolaylaştırmaya odaklandık. Programın bilgi mimarisi tasarımı da bu hedefler üzerine kuruldu. Garanti İK, izin başvurularının yönetilmesinden iş seyahati organizasyonuna, fazla mesai girişinden, açık pozisyon başvurularına ve prim hesaplamalarına kadar bütün IK süreçlerinin dijital ortama taşınmasına imkan sağlayacak şekilde tasarlandı. Kağıt üzerindeki işlemler sıfıra indirildiği gibi, çalışan verimliliğini de artıracak, aynı zamanda maliyetlerin azaltıldığı bir program kurgulandı.

Garanti Eğitim Portalı ile çalışanların kariyer adımları daha net

Çalışan deneyimi tasarımı, çalışanların kariyerleriyle ilgili hangi adımları atması gerektiğinin netleştirilmesini de içeriyor. Garanti Bankası bu anlayış çerçevesinde, her bir çalışanının, kendi kariyer hedefi doğrultusunda alması gereken eğitimleri tanımlayarak kolayca takip edebilmesini sağlayan Fakülte adında bir eğitim portalı yarattı. Garanti Eğitim Portalı tasarımı da yine I-AM uzmanlığı ile kurgulandı. Farklı fakültelerde bulunan, farklı seviyedeki çalışanlara hitap edebilecek çeşitli derslerin bulunduğu bu sistemin çok kolay bir şekilde anlatılabilmesi gerekiyordu. Bu noktada çalışanların da görüşlerini alarak kullanıcı odaklı wireframe’ler oluşturduk. Personalar üzerinden kullanım akışlarını inceleyerek, kullanım kolaylığına yönelik problemleri tespit ettik. Proje sonucunda, kullanımı keyifli bir görsel konsept geliştirdik ve tüm sayfaları bu konsept doğrultusunda tasarladık. Farklı eğitim metodlarını öne çıkartan görsel bir strateji oluşturduk. Garanti Eğitim Portalı tasarımı, çalışanın belli bir hedef için kendi gelişim programını oluşturması ve proaktif bir şekilde gelişimine katkıda bulunması için hazırlandı. Portal ayrıca, tüm yöneticilerin kendi ekibindeki kişilerin eğitimlerini ve ortalamalarını takip edebilmesini sağlıyor. Bu noktada yönetici ihtiyaç duyduğu aksiyonları daha verimli şekilde alabiliyor.

"I-AM MUHTEŞEM BİR KULLANICI DENEYİMİ KURGULADI. ZARİF VE İNOVATİF, DİSİPLİNLİ VE ÇALIŞKANLAR - RAKİPLERİNDEN DE HAYLİ ÖNDELER!"

 

 

 

Osman Tüzün

Garanti IK Direktörü